Reaktor, modell

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Okänd
Fotograf: Okänd
Modell i skala 1:50 av experimentreaktorn, med naturlig uran som bränsle och tungt vatten som moderator och kylmedel, effekt 600 kW. Komponenter till reaktor R1. Detaljbeskrivning på modellens sockel.

Identifikationsnummer

TEKS0037207

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • L1602 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • L1603 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • L1604 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM35128 - Institutionsintern katalog/lista

Rubrik

  • CP-3-typ