Hörtelefon

Fotograf:
Fotograf:
Fotograf:
Två magnettelefoner i trä. Märkta 51 respektive 57.
Efter att A.G. Bell erhållit patent på en telefon 1876 marknadsfördes uppfinningen över världen 1877. Tyska Siemens tog fram en modell av telefon baserat på en magnet, en spole och ett metallmembran. Denna lösning blev förebild för många andra tillverkare, bland dem L.M. Ericsson & Co. Andra, enklare modeller i furu fanns att köpa som byggsatser eller färdiga från till exempel Joseph Lejas varuhus i Stockholm. Från hösten 1877 och några år framåt installerades magnettelefoner parvis. De kunde fungera som internkommunikation i ett hus eller med några hundra meters tråd mellan en verkstad och ett kontor. Omkring 1880 började telefonväxlar inrättas och telefoner med separat mikrofon medan magnettelefonen kunde användas som hörtelefon.

Identifikationsnummer

TEKS0023244

Publicerad

2019-06-29

Alternativt nummer

  • TM21465 - Institutionsintern katalog/lista
  • TeM49578 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TeM49577 - Tidigare använt inom den egna institutionen

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Magnettelefoner (TM S 24.21)