Anknytningsväxel

Fotograf: Häll, Peter
Anknytningsväxel, kopplingsplint för lokalbatteri telefonapparat.
Med anknytningsväxeln gick det att ha två eller fler abonnentledningar till samma telefonapparat. När ett samtal kom måste mottagaren välja vilken linje telefonen skulle ansluta till. Det gjordes med en spak eller omkastare på anknytningsväxeln.

Identifikationsnummer

TEKS0014517

Publicerad

2016-03-20

Alternativt nummer

  • TeM46170 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM13429 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)