Hörtelefon

Fotograf:
Hörtelefon av hårdgummi. Märkt "For export. Use not licensed under any United States patent.". Med orange färgmarkering

Identifikationsnummer

TEKS0014488

Publicerad

2019-06-29

Alternativt nummer

  • TeM49100 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM13402 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonkomponenter (TM S 24.29)