Telegrafrelä

Fotograf: Okänd
Fotograf:
Enkelt telegrafrelä med omkopplare.
Reläet var en av de viktigaste uppfinningarna för telegrafen. De fungerar som en förstärkare för telegrafsignalerna. Den inkommande signalen påverkar elektromagneten i reläet som då sluter en kontakt. I telegrafapparaten är det reläet som skapar tecknen på pappret. För längre ledningar kallas reläerna överdrag och upprepar signalen. Då behöver inte meddelandet återsändas av telegrafister och risken för misstag minskar. Från verkm. Pettersson 1941. Föremålet ingår i samlingen Lars Magnus Ericssons minnesrum (TM45656, TeM60000 - TeM61180).

Identifikationsnummer

TEKS0008758

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • LME8531 - Använt av tidigare ägare
  • TeM60254 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Överdrag, reläer (TM S 24.55)

Rubrik

  • TB 100/spec.