Anknytningsväxel

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Okänd
Anknytningsväxel för anslutning av huvudapparat och två anknytningsapparater.
Med anknytningsväxeln gick det att ha två eller fler abonnentledningar till samma telefonapparat. När ett samtal kom måste mottagaren välja vilken linje telefonen skulle ansluta till. Det gjordes med en spak eller omkastare på anknytningsväxeln. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0007549

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM49788 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)

Rubrik

  • AE 250