Högtalartelefon

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Högtalartelefon med tonval.
Transistoriserad förstärkning medförde att högtalartelefoner kunde tillverkas så att det inte blev rundgång mellan högtalare och mikrofon. En högtalande apparat hade flera fördelar, den som talade var inte bunden till en plats i rummet; flera personer kunde höra och delta i samtalet. Länge var dock högtalarfunktionen oftast använd i kontorsmiljöer. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0007380

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM49604 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med knappar (TM S 24.24)

Rubrik

  • 600
  • Datavox