Telefonapparat

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Högtalande telefonapparat Ericovox för AT-system, huvudapparat, anknytning till abonnentväxel och sidoapparat. Bordsmodell av grå termoplast med fingerskiva, inbyggd högtalare och mikrofon, lampa i apparatsockeln som visar när telefonen är i talläge, apparatsnöre anslutet till väggplint och tre tryckknappar för inkoppling av linjen, justering av högtalarvolymen och temporär avstängning av mikrofonen. Ericovox saknar mikrotelefon och används alltid tillsammans med en vanlig mikrotelefonförsedd apparat, vanligtvis en Ericofon. Att fingerskivans numrering börjar på 1-2-3 och inte 0-1-2 indikerar att telefonen inte är avsedd för den svenska marknaden.

Identifikationsnummer

TEKS0005676

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM47017 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med fingerskiva (TM S 24.23)

Rubrik

  • 1/DBE 1122/1
  • Ericovox 00-29611