Telefonsvarare

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Telefonsvarare med huv av plexiglas för att åskådliggöra tekniken. Manöverenhet att placera under bordtelefon. Elektronrörsbestyckad med registrering magnetiskt på roterande skiva med 30 sekunders talmeddelande. Meddelandet upprepas två gånger för varje påringning..
Använd vid Telemuseum, Karlaplan 2 under perioden 1960 - 1974. Telefonsvarare, LM Ericsson KTB, Sverige 1951 Tidig elektronrörsbestyckad telefonsvarare. Meddelandet som kunde vara upp till 30 sekunder lagrades på en roterande magnetisk skiva. Manöverenheten placerades under telefonapparaten. Telefonsvararen har försetts med en huv av plexiglas för att åskådliggöra tekniken. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0004622

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM45131 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonkomponenter (TM S 24.29)

Rubrik

  • KTB