Telefonapparat

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Okänd
Telefonapparat BC 345 för AT-system, linjetagare och mottagningsapparat för 5 telefonledningar. Bordapparat modell m33 av svart bakelit med fingerskiva av förnicklad mässing, fem 3-läges omkastare, 5 anropslampor, 5 upptagetlampor och textilklätt apparatsnöre anslutet till väggplint.
Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0003749

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM43827 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med fingerskiva (TM S 24.23)

Rubrik

  • BC 345