Anknytningsväxel

Fotograf: Algin, Ellinor
Två st. tvålinjers anknytningsväxlar. Vikt: 1,2 + 1,2 kg.
Med anknytningsväxeln gick det att ha två eller fler abonnentledningar till samma telefonapparat. När ett samtal kom måste mottagaren välja vilken linje telefonen skulle ansluta till. Det gjordes med en spak eller omkastare på anknytningsväxeln. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0003356

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • 278 204 - Tillverkningsnummer
  • TeM43423 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)

Rubrik

  • AE 250