Skylt

Fotograf: Boström, Sacha
Fotograf:
Svart skylt med text: STATIONEN HÅLLES ÖPPEN...
När telefonen ännu var ovanlig i hemmen gick många till telefonstationen för att beställa samtal. Där satt personal i en lucka och kunde koppla fram samtal till när och fjärran. Den som samtalade fick gå till en hytt där telefonen satt monterad. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0003341

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM43408 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Teleföremål, övrigt (TM S 24.6)