Kabelprov

Fotograf: Okänd
Fotograf: Häll, Peter
Sex kabelprover, olika storlekar. Har ursprungligen varit monterade i etui, varav endast en plåt bevarats. Etuiet återanvänt för TeM41777. Kabelproverna representerar olika sträckor: A - 30 miles B - 272 miles B1 - 224 miles E - 5 miles
Prov från Store Nordiskes telegrafkabel Newbiggin-Arendal-Marstrand som lades ut 1880 av Telegraph Construction & Maintenance Company i London. Kablar var ett viktigt steg för telegrafi och telefoni. Stolpar med ledningar var utsatta för väder och vind och kunde inte användas över öppet vatten. Varje kabel var ett projekt och till minne av projektet tillverkades prover av kabeln för att visa på tekniken. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0002460

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM42498 - Institutionsintern katalog/lista
  • Tele2837 - Använt av tidigare ägare

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Ledare - oledare (TM S 24.51)