Kabel

Fotograf: Okänd
Prov från telegrafkabel, djupvattenkabel. Märkt: "Rangoon & Singapore Glass, Elliot & Co Contractors London".
Från kabel mellan Malta - Alexandria 1861. Kabeln tillverkades ursprungligen för att förläggas i Biscayabukten. Efter att Gutta Percha Company hade tillverkat kärnan med isolering sändes den i slutet av 1859 till Glass, Elliot & Co i Greenwich där den försågs med det yttre höljet av stålwire. Brittiska regeringen fick under tiden betänkligheter om kabeln skulle klara djupet i Biscaya. Därför tog de beslutet i mars 1860 att förbättra kommunikationen i Ostasien under Andra opiumkriget och lägga kabeln mellan Rangoon och Singapore. Kriget hann upphöra innan kabeln lades ut och ett nytt beslut togs i januari 1861 att den skulle förbinda Malta med Alexandria. Kabeln lades slutligen från Malta via Tripoli och sedan några kilometer från kusten till Tripoli på omkring 180 meters djup. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0002366

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele451 - Använt av tidigare ägare
  • TeM42404 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Ledare - oledare (TM S 24.51)