Telegrafon

Fotograf: Okänd
Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Telegrafon för inspelning av ljud magnetiskt på tråd. Sju detaljer bl a hörtelefon, mikrofon, manöverorgan.
Apparat för registrering av ljud (t.ex. telefonsamtal) och senare återgivande av detsamma. Telegrafon, A/S Telegrafon, Danmark 1898 Föregångaren till bandspelaren var den magnetiska telegrafonen som uppfanns av teleingenjören Valdemar Poulsen i Danmark 1898. Telegrafonen bygger på en teori om magnetisk lagring som publicerades av den franske fysikern Paul Janet 1887 men det var Poulsen som var först att lyckas omsätta teorin i praktiken. Samma princip ligger även till grund för våra datorers hårddiskar. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0002258

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM42295 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonkomponenter (TM S 24.29)