Radioapparat

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Bordsmodell med fyra rör och superheterodyn. I hölje av bakelit. Mottagaren är till för mottagning på mellan- och kortvågsområdena. Nätanslutning för lik- eller växelström.
Philetta var en nätt och populär radioapparat som kostade 190 kr då den var ny. Den blev relativt vanligt förekommande i hemmen. Med elektronisk förstärkning kunde radiolyssnande spridas över ett större område. Svaga antennsignaler blev hörbart ljud med hjälp av elektronrör. I de enklaste apparaterna fanns ett sådant som kunde avkoda radiosignalen. Mer avancerade mottagare hade fyra till sex elektronrör. Dessa behövde ström och eftersom elnätet inte var utbyggt överallt använde radiolyssnaren batterier. Radiorören behövde två; en för ”glödström” som värmde upp rörets ena pol så att elektronerna blev mer rörliga och en för att styra hur de passerade från den negativt laddade anoden till katoden. Ett viktigt argument i marknadsföringen var att modellen utmärkte sig för sin låga vikt. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0002172

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM42209 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Utlandslyssning - Utlandslyssning radio, vanliga (TM S 19.2)
  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Rundradio, TV - Mottagare med radiorör (TM S 24.42)

Rubrik

  • 204U
  • Philetta