Radioapparat

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Okänd
Radioapparat för nät- eller batteridrift.
Med elektronisk förstärkning kunde radiolyssnande spridas över ett större område. Svaga antennsignaler blev hörbart ljud med hjälp av elektronrör. I de enklaste apparaterna fanns ett sådant som kunde avkoda radiosignalen. Mer avancerade mottagare hade fyra till sex elektronrör. Dessa behövde ström och eftersom elnätet inte var utbyggt överallt använde radiolyssnaren batterier. Radiorören behövde två; en för ”glödström” som värmde upp rörets ena pol så att elektronerna blev mer rörliga och en för att styra hur de passerade från den negativt laddade anoden till katoden. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0002159

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM42196 - Institutionsintern katalog/lista
  • 11314 - Tillverkningsnummer
  • 5262_9 - Tillverkningsnummer
  • UB 1515 - Tillverkningsnummer

Klassifikation

  • TM Samling - Utlandslyssning - Utlandslyssning radio, vanliga (TM S 19.2)
  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Rundradio, TV - Mottagare med radiorör (TM S 24.42)

Rubrik

  • Concerton