Radioapparat

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Radiomottagare för 110-220 V likströmsdrift, med tre rör och elektrodynamisk högtalare med membran av celluloid.
Radiomottagaren med inbyggd högtalare och avstämning i ett hölje av trä skapade radion som möbel i hemmen. Nu kunde hela familjen samlas kring radion och lyssna på till exempel föredrag, grammofonkonsert eller gudstjänst. Med elektronisk förstärkning kunde radiolyssnande spridas över ett större område. Svaga antennsignaler blev hörbart ljud med hjälp av elektronrör. I de enklaste apparaterna fanns ett sådant som kunde avkoda radiosignalen. Mer avancerade mottagare hade fyra till sex elektronrör. Dessa behövde ström och eftersom elnätet inte var utbyggt överallt använde radiolyssnaren batterier. Radiorören behövde två; en för ”glödström” som värmde upp rörets ena pol så att elektronerna blev mer rörliga och en för att styra hur de passerade från den negativt laddade anoden till katoden. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0002122

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM42159 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Utlandslyssning - Utlandslyssning radio, vanliga (TM S 19.2)
  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Rundradio, TV - Mottagare med radiorör (TM S 24.42)

Rubrik

  • L-III