Markeringsapparat

Fotograf: Algin, Ellinor
Fotograf: Algin, Ellinor
Fotograf: Algin, Ellinor
Markeringsapparat för telefon med begränsat antal samtal och 10-öres avgift för överskjutande samtal.
Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001958

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM41991 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonautomater (TM S 24.26)