Telefonapparat

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Bordsmodell, s.k. Liljan, med fast mikrofon och galvanisk signalering. Lokalbatteri.
Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001872

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele829 - Använt av tidigare ägare
  • TeM41903 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner utan vev (TM S 24.28)