Avgiftsbössa

Fotograf: Okänd
Fotograf:
Avgiftsbössa avsedd för 5-, 10- och 25-öringar, byggd på avgiftsbössa F 884 Väggmodell av svart plåt med riksvapnet på. Text: "Uppring först! Först efter tillsägelse från stationen medan mikrofonen hålled avlyftad nedlägges avgiften i därför avsedda myntöppningar. 5-10-och 25-öres mynt kan användas. Intryck därefter respektive myntknappar en gång för varje nedlagt mynt. I orätt myntöppning nedlagt mynt återkommer i myntrännan vid apparatens vänstra sida".
Innan telefonapparaten var vanlig i hemmen var det vanligt att gå till en butik eller annan verksamhet som erbjöd telefonsamtal mot betalning. Telefonkioskerna blev ett inslag i stadsmiljön från 1901. I båda fall behövdes en avgiftsbössa för att samla upp mynt som erlades för samtalen. Använd på telefonstationer. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001752

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM41781 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonautomater (TM S 24.26)