Strömledare

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Enkel, femskivig strömledare för undersökningsbord, modellen fastställd 1879.
En strömledare användes som en växel för att koppla in ledningar till en morseapparat. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001447

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • 30 - Tillverkningsnummer
  • TeM41473 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Telegrafväxlar (TM S 24.13)