Avgiftsbössa

Fotograf: Okänd
Fotograf:
Telefonautomat för 10-öringar.
Innan telefonapparaten var vanlig i hemmen var det vanligt att gå till en butik eller annan verksamhet som erbjöd telefonsamtal mot betalning. Telefonkioskerna blev ett inslag i stadsmiljön från 1901. I båda fall behövdes en avgiftsbössa för att samla upp mynt som erlades för samtalen. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001256

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM41280 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonautomater (TM S 24.26)

Rubrik

  • Stockholms Telefon