Skylt

Fotograf: Okänd
Fotograf:
Skylt av vitemaljerad plåt, med blå text: "STOCKHOLMSTELEFON. AUTOMAT"
Stockholmstelefon var en operatör inom 7 mils radie från Stockholm. Från 1914 erbjöd bolaget telefonautomater i kiosker på stadens gator och torg. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0000457

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM40472 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Teleföremål, övrigt (TM S 24.6)