Relä

Fotograf: Algin, Ellinor
Stående telegrafrelä, med ankaret inrättat som tangent.
Reläet var en av de viktigaste uppfinningarna för telegrafen. De fungerar som en förstärkare för telegrafsignalerna. Den inkommande signalen påverkar elektromagneten i reläet som då sluter en kontakt. I telegrafapparaten är det reläet som skapar tecknen på pappret. För längre ledningar kallas reläerna överdrag och upprepar signalen. Då behöver inte meddelandet återsändas av telegrafister och risken för misstag minskar. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0000289

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM40296 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Överdrag, reläer (TM S 24.55)