Telegrafapparat

Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Fotograf: Okänd
Gulstads vibrerande relä för telegrafkablar.
Gulstadreläet uppfanns av K. Gulstad i Köpenhamn år 1898. Det fungerade som en förstärkare för telegrafsignaler. Genom en extra lindning av koppartråd kompenserade Gulstad kvardröjande magnetism i reläets ankare så att överföringshastigheten ökade markant. Med reläet blev det möjligt att sända upp till 200 ord per minut. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0000195

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM40202 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Överdrag, reläer (TM S 24.55)

Rubrik

  • 57508, 48458