Ringklocka

Fotograf: Algin, Ellinor
Ringklocka av mässing.
Klockor av detta slag användes vid telegraf- och telefonstationer för att påkalla uppmärksamhet. Den kan ha använts vid telegrafstationen av en föreståndare som arbetsledde telegrafister för att exempelvis markera arbetspassets slut. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0000055

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM40061 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)