På berget ovanför kärnkraftsanläggningen i Ågesta fanns ett av de två kyltornen kvar.

Fotograf:

Motiv

Ågesta kärnkraftverk. Under 2005 gjorde Tekniska museet tillsammans med Stockholms Läns Museum och Länsstyrelsen i Stockholms län en fotodokumentation av Ågesta kraftvärmeverk, Sveriges första kommersiella kärnkraftverk, Foto: Nisse Cronestrand. Bildbeskrivningar: Ingenjör Åke Bergman. Bilden föreställer: På berget ovanför anläggningen fanns ett av de två kyltornen kvar. Förklaring av system framgår av rapport :Statens Vattenfallsverk A23/60 5/4 1960.

Identifikationsnummer

TEKI0013417

Publicerad

2017-08-15

Alternativt nummer

  • 2006/2249 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • 99486 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • DIG14763 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • SAB - Kärnenergi och kärnteknik (SAB P.086)