Bokningsvillkor skolbesök

Här hittar du köpevillkoren vid bokning av skolbesök till Tekniska museet.

Avbokningsregler

Skolbesök på egen hand och skolbesök till Wisdome Stockholm ansvarar lärare själva att avboka på min sida och framtill 14 dagar innan besöket.

  • Skolbesök till Wisdome Stockholm kan avbokas 14 dagar innan besöket, därefter så blir det en avbokningskostnad. När det är färre än 14 dagar kvar till besöket och du måste du kontakta skolbokning@tekniskamuseet.se för att avboka eller omboka.
  • Skola på egen hand kan avbokas 24 timmar innan besöket. När det är färre än 14 dagar kvar meljar du skolbokning@tekniskamuseet.se för att se om du kan avboka.
  • Visning och Workshop kan avbokas framtill 14 dagar innan besöket, därefter så blir det en avbokningskostnad. För avbokning eller ombokning måste lärare mejla skolbokning@tekniskamuseet.se.

Personuppgifter

Vi värnar om din integritet. När du i olika situationer kommer i kontakt med vår verksamhet, kan dina personuppgifter (så som namn, adress, e-post, personnummer och telefonnummer) komma att behandlas av oss.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, så som Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och övrig kompletterande lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med att du skickar en intresseanmälan för att teckna ett skolavtal tillhandahåller du personuppgifter i form av vilken skola du arbetar på, ditt namn, telefonnummer och din e-postadress. Om du lämnar information i fritextfältet behandlar vi även de personuppgifter du eventuellt lämnar i fritextfältet. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din intresseanmälan och sedan teckna ett skolavtal med den skola du representerar.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

I de fall din intresseanmälan inte resulterar i ett skolavtal upphör vi med behandling av dina personuppgifter när vi har avslutat avtalsdiskussionerna såvida Tekniska inte har bett om ditt samtycke.

I de fall skolavtal ingås behandlas dina personuppgifter under den tid vi har ett giltigt avtal med den skola du representerar.

Vilka vi delar dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med de systemleverantörer vi använder oss av för att registrera avtalet, kommunicera samt fakturera. Vissa systemleverantörer kan finnas utanför EU/EES och följer då de integritetsregler för personuppgifter som gäller där. Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

Senast uppdaterad 21 februari 2024.