Kvinnors uppfinningar

Med utställningen Kvinnors uppfinningar ville Tekniska museet lyfta fram kvinnors kreativitet. Här presenterades drygt 80 uppfinningar av kvinnor verksamma i Sverige under 2000-talet. Innovationerna representerade alltifrån lösningar på vardagens problem till avancerade tekniska framsteg.

Under åren 2001 och 2002 genomfördes i samverkan med Svenska Uppfinnareföreningens nätverk för kvinnliga uppfinnare, QUIS och Kvinnor- och Teknikgruppen en insamlingskampanj av uppfinningar gjorda av kvinnor. Man önskade veta mer om kvinnors och mäns bidrag till teknikutveckling och se i vilken utsträckning våra samlingar speglade framför allt kvinnors bidrag till innovationer och entreprenörskap. Insamlingskampanjen resulterade i att 73 objekt tillfördes museets samlingar.

Utställningen förmedlade att alla människor är kreativa utifrån de sammanhang de verkar i. Den berättade, genom föremål, historien om vilka problem uppfinningen löser, uppfinnarsituationen och slutresultatet. Utställningen presenterade olika verksamhetsområden inom vilka kvinnliga uppfinnare/innovatörer verkar, vad som får kvinnor att lösa problem samt kvinnliga förebilder i historien och deras förutsättningar.

Den slutgiltiga utställningen Kvinnors uppfinningar visades sen 2006 – 10 augusti 2014.

Internationell spridning

Utställningen Kvinnors uppfinningar visades även i östra Europa och på Balkan 2010 och 2011 i samarbete med Svenska Institutet. Den kallades då Kreativa kvinnor och syftade till att främja, särskilt kvinnligt, entreprenörskap och flickors/kvinnors intresse för vetenskap och teknik.

I Kreativa kvinnor var också högteknologiska uppfinningar med, både från forskningsverksamhet och företag som bedriver produktutveckling. Utgångspunkten på upplägget var så lite fast text som möjligt i utställningen, istället presenterades varje uppfinning digitalt på pekskärmar med en bild och en text.

I utställningen visades drygt 40 uppfinningar varav andelen nya aktuella uppfinningar, som inte fanns med i Tekniska museets befintliga utställning, var nästan 50%. Uppfinningar av kvinnor som prisats av ”Årets kvinnliga uppfinnare”, ”Skapa-priset” samt ”Beautiful Business Award” fanns med.

Innovationer på turné

Kvinnors uppfinningar gjordes även som en vandringsutställning för skolklasser som turnerade runt i Sverige och visade både världsberömda patenterade uppfinningar och mindre kända produkter som löser praktiska problem. Det fanns även ett särskilt utrymme i utställningen att visa lokala uppfinnare och innovatörer. Utställningen turnerade i Sverige under perioden 2009 – 2012.

Ett 70-tal aktuella uppfinningar och innovationer av då verksamma kvinnor visades samt prov på både dagens uppfinnarsituation och på kvinnliga uppfinnarförebilder från historien. Alla texter, på lättläst svenska och engelska, fanns på pekskärmar tillsammans med bilder.

Till utställningen hörde en pedagogisk handledning som uppmuntrade till ämnesövergripande arbete. Med hjälp av denna kunde många av både grund- och gymnasieskolans mål uppfyllas.

Samarbetsparters

Utställningen producerades av Tekniska museet i samarbete med ALMI Företagspartner AB, Riksutställningar, Svenska institutet och Svenska Uppfinnareföreningen, SUF. Med stöd av

Tillväxtverket från programmet ”Kvinnors företagande stärker Sverige”.

Mini turnén

Mini-utställningen producerades inför en konferens om kvinnors entreprenörskap och innovationer på Näringsdepartementet i samband med Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009.

Versionen var ett miniformat om kvinnors kreativitet och uppfinningsförmåga med aktuella uppfinningar och innovationer av kvinnor verksamma under 2000-talet.

Utställningen Kvinnors uppfinningar – mini turnerade åren 2006 – 2013.

Senast uppdaterad 7 december 2021.