Kom.nu.då

Människan har alltid velat komma i kontakt med sin omvärld och mycket uppfinningsrikedom har lagts ner på att bli bättre på att kommunicera. Vår berättelse börjar i tryckpressen och slutar med internet.

I utställningen visades hur teknik, samhälle och kultur har samverkat i historien. Också den utveckling med tekniska uppfinningar och framsteg som lett fram till dagens högteknologiska informationssamhälle.

Berättelsen utgick från ett antal nedslag i historien. Från 1400-talets boktryckarkonst, via upplysningen på 1700-talet till framväxten av infrastrukturer och nätverk. Med fokus på de stora genombrottens tid under den senare delen av 1900-talet.

På ett spännande sätt visades hur detta revolutionerat vårt sätt att tänka, kommunicera och leva. Här togs även kontroversiella frågor upp, som till exempel om hur fri programvara kan fungera som verktyg för social förändring och framsteg i utvecklingsländer och andra delar av världen.

Utställningen Kom.nu.då visades till och med 18 augusti 2013.

Senast uppdaterad 7 december 2021.