Plastföremål som har fiskats upp från havet

Out to Sea – oceaner av plast

Idag tillverkas 9,5 ton plast i sekunden och varje år hamnar runt 10 miljoner ton sopor i haven. Plast är ett praktiskt material som har blivit en naturlig del av vår vardag – men vad händer när plast blir skräp, hamnar i havet och sköljs upp på stränder? Out to Sea – oceaner av plast, är en utställning som berättar om hur det ser ut idag, bakgrunden till problemet och vad vi kan göra åt det.

Utställningen visades 23 mars – 2 juli 2017

Ända sedan masstillverkade plastprodukter gjorde entré för att underlätta våra liv har haven gradvis förändrats till en gigantisk soppa av plast. 80 procent av allt skräp som når haven kommer från land. Den största delen av skräpet sjunker till havsbotten. 15 procent flyter runt vid ytan och ytterligare 15 procent hamnar förr eller senare på stränder utmed kusten.

Vanlig plast är inte biologiskt nedbrytbar, utan bryts ner till mindre och mindre delar. Delarna kommer så småningom in i näringskedjan. Slutligen hamnar skräpet på våra tallrikar med allvarliga konsekvenser för vår hälsa.

Att ta itu med detta enorma problem ingår i FN:s Hållbarhetsmål 14. ”Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling”. Utmaningen är stor. Forskare har uppskattat att mängden plastskräp som åker ut till havs kommer att fördubblas inom tio år om vi inte gör någonting drastiskt.

Följ gärna utställningen på Facebook och på projektets hemsida.

www.facebook.com/PlasticGarbageProject
www.plasticgarbageproject.org/en

The Plastic Garbage Project producerades av Museum für Gestaltung i Zürich i samarbete med flera organisationer. Projektet finansierades genom så kallad crowd funding.

Senast uppdaterad 7 december 2021.