Plastföremål som har fiskats upp från havet

Out to Sea – oceaner av plast

Idag tillverkas 9,5 ton plast i sekunden och varje år hamnar runt 10 miljoner ton sopor i haven. Plast är ett praktiskt material som har blivit en naturlig del av vår vardag – men vad händer när plast blir skräp, hamnar i havet och sköljs upp på stränder? Out to Sea – oceaner av plast, är en utställning som berättar om hur det ser ut idag, bakgrunden till problemet och vad vi kan göra åt det.

Utställningen visades 23 mars – 2 juli 2017

Ända sedan masstillverkade plastprodukter gjorde entré för att underlätta våra liv har haven gradvis förändrats till en gigantisk soppa av plast. 80 procent av allt skräp som når haven kommer från land. Den största delen av skräpet sjunker till havsbotten. 15 procent flyter runt vid ytan och ytterligare 15 procent hamnar förr eller senare på stränder utmed kusten.

Vanlig plast är inte biologiskt nedbrytbar, utan bryts ner till mindre och mindre delar. Delarna kommer så småningom in i näringskedjan. Slutligen hamnar skräpet på våra tallrikar med allvarliga konsekvenser för vår hälsa.

Att ta itu med detta enorma problem ingår i FN:s Hållbarhetsmål 14. ”Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling”. Utmaningen är stor. Forskare har uppskattat att mängden plastskräp som åker ut till havs kommer att fördubblas inom tio år om vi inte gör någonting drastiskt.

Följ gärna utställningen på Facebook och på projektets hemsida.

The Plastic Garbage Project producerades av Museum für Gestaltung i Zürich i samarbete med flera organisationer. Projektet finansierades genom så kallad crowd funding.

out-to-sea-loggor-huvudsponsorer

sma_loggor_outtosea

Delvis finansierad genom crowdfunding

Tack till alla som bidragit och gjort utställningen möjlig.

Lawrence Molloy, Australien
Kathryn O’connell, Kambodja
Douglas Worts, Kanada
Lotta Desbordes, Frankrike
Markus Will, Tyskland
Sanjay Prakash, Indien
Anonymous, Japan
Lisa Hladnik, Malta
Robin Al-Salehi, Sverige
Maria Nordenson Carlgren, Sverige
Daniel Mensch, Sverige
Anders Söderlund, Sverige
Karin Karlsson, Sverige
Sakip Murat Yalcin, Sverige
Sara Skrtic, Sverige
Sarah Cornell, Sverige
Eva Strömfelt, Sverige
Shawn Westcott, Sverige
Jakob Granit, Sverige
Åsa Nordstrand, Sverige
Jaana Nyfjord, Sverige
Erika Svensson, Sverige
Mike Schragger, Sverige
Rikard Hård Af Segerstad, Sverige
Anna Bokström, Sverige
Magnus Emfel, Sverige
Ulla Wandemar, Sverige
Lisa Baumgartel, Sverige
Helena Ek Tidstrand, Sverige
Mats Ek Tidstrand, Sverige
Marie Neeser, Sverige
Christine Jakobsson, Sverige
Annika Piirimets, Sverige
Eric Usher, Sverige
Sonny Johanson, Sverige
Barbara Evaeus, Sverige
Helena Ek Tidstrand, Sverige
Alexander & Marilyn Mehlman, Sverige
Victoria Ronge, Sverige
Christina Von Bergen Wessman, Sverige
Fabian Wrede, Sverige
Andreas Kuntsel, Sverige
Rebecka Dahlén, Sverige
Jenny Ingeborg, Sverige
Maria Wrede, Sverige
Soerine Kierkegaard, Sverige
Birgitta Wrede, Sverige
David Sommervell, Storbritannien
Alexia Muscat, Storbritannien
Pam Lippe, USA
Aki Namioka, USA
Joel Makower, USA
David Berry, USA
Peg AtKisson, USA
Denise Knight, USA
Richard Norgaard, USA
Jeanne Bragdon, USA
Mike Kensler, USA
Susan Gibbons, USA
Ernest Hughes, USA
Nora Grafton, USA
Diana Wright, USA
Austin Spinella, USA
Denise Benitez, USA
Lenore Meadows, USA
Pamela Ramadei, USA
Monica Nogara, USA

Visa mer

Senast uppdaterad 3 september 2019.