Två äldre dragspelsliknande kameror vända mot varandra
Foto: Emma Fredriksson

Att se världen – den fotograferande människan

Utställningen Att se världen – den fotograferande människan öppnar den 25 oktober.

För 175 år sedan spreds fotografin över världen, då en dyr och svår teknik med få användare. Stegvis blev fotokonsten mer tillgänglig. Numera är människan ett fotograferande släkte och kameran allas egendom.

Tekniken har alltid styrt vad och hur vi kan fotografera. Med samlingarna som utgångspunkt gör Tekniska museet nedslag i fotografins utveckling i Sverige från 1840-talet och in i modern tid.

Här visas en del av det som ingår i samlingarna, allt ifrån kameror och övrig utrustning till bilder från olika tider. Du kan också fotografera dig själv i en fotoateljé av modell 1890, se in i den mänskliga kroppen med hjälp av röntgen eller lära dig mer om de verktyg fotograf Lennart Nilsson använde för att utforska den mikroskopiska världen.

Utställningen öppnar i samband med boksläppet av Tekniska museets årsbok Att se världen – svensk fotografi under 175 år.

Senast uppdaterad 4 oktober 2017.