Två äldre dragspelsliknande kameror vända mot varandra

Foto: Emma Fredriksson

Att se världen – den fotograferande människan

Tekniken har alltid styrt vad och hur vi kan fotografera. Med museets samlingar som utgångspunkt gör vi i denna utställning nedslag i fotografins utveckling i Sverige från 1840-talet och in i modern tid.

Utställningen visades 25 oktober 2017 – 19 augusti 2018

I utställningen Att se världen – den fotograferande människan, visar vi ett urval ur våra samlingar. Allt ifrån kameror och övrig utrustning till bilder från olika tider. Du kan fotografera dig själv i en fotoateljé av modell 1890 eller se in i den mänskliga kroppen med hjälp av röntgen. Du kan också lära dig mer om de verktyg som fotografen Lennart Nilsson använde för att utforska den mikroskopiska världen.

För 175 år sedan spreds fotografin över världen och var då en dyr och svår teknik med få användare. Fotokonsten blev stegvis mer tillgänglig för att idag vara någonting som de flesta av oss ägnar oss åt dagligen.

I samband med att utställningen öppnade släpptes även boken Att se världen – svensk fotografi under 175 år, som finns att köpa i vår butik och i vår webbshop.

Kontakt och mer information

Emilie Sabel

Emilie Sabel

Intendent/Turnékoordinator

+46 8 450 56 86

Mejla

Senast uppdaterad 7 december 2021.