grön kontrollpanel i ett kärnkraftverk

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024

Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria (SNTV) hälsar välkommen till Teknik- och vetenskapshistoriska dagar den 12–14 juni 2024 i Stockholm! Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på Tekniska museet men också på Stockholms universitet och KTH.

Anmälan öppen!

Nu går det att anmäla sig till konferensen. Sista anmälningsdag är 19 maj.

Anmäl dig här!

Program

Program:

TVHD 2024 program 20240611b

Program med abstract:

TVHD 2024 stora programmet 20240611b

Om konferensen

Vartannat år anordnar SNTV de teknik- och vetenskapshistoriska dagarna. Konferensen är en arena för presentation av ny och pågående forskning och för utbyte av erfaren­heter kring undervisning, dokumentation och utställningsverksamhet. Den brukar locka forskare från flera olika discipliner, i synnerhet yngre forskare/forskarstuderande, som ges möjlighet att diskutera pågående forsknings- och avhandlings­projekt. Konferensen vill också skapa tillfälle till kontakter mellan forskare och yrkes­verk­samma inom musei-, skol-, och arkivväsende med anknytning till teknik- och veten­skaps­historia.

Tema: Teknik och nation

Rälsläggarlag vid Luossavaara (Kiruna) i samband med bygget av Riksgränsbanan. Fotograf: Borg Mesch, 1928.

Historiskt har teknisk utveckling och förmåga varit ett verktyg för att bygga välstånd och samtidigt bidragit till att skapa nationella identiteter, nationell självkänsla och nationella makthierarkier. Teknik har varit en avgörande faktor i väpnade konflikter och politiska allianser; kultur och medier har gestaltat teknik som en nationell resurs. Tekniska museer har representerat nationen och formulerat berättelser om nationell innovationsförmåga i sina utställ­ningar. Vetenskapliga akademier och stiftelser har delat ut priser som skänkt lika mycket glans åt värdnationen som åt pristagarna. Tekniska lärosäten har fostrat genera­tioner av teknologer i en anda som knyter samman teknisk innovationskultur och nationell självbild.

Efter det sena 1900-talets globaliseringsdiskussioner upplever det nationella en renässans i dagens samhälle. Det yttrar sig i historiskt djupgående gemenskaper och konflikter som väcks till liv. Men också föreställningar om sambanden mellan teknik och nation spelar en roll i dag. Bilden av ”en nation av ingenjörer” är levande och tekniken har en central betydelse i dagens debatt om nationell säkerhet, beredskap och mobili­sering. Relationen teknik–nation har dessutom fått ny aktualitet genom de utmaningar som klimatförändring och miljöpåverkan utgör och genom de förhoppningar som knyts till den gröna omställningen. Värdefulla naturresurser står i geopolitikens fokus och ger upphov till energinationalism. I Sverige och andra länder har protektionistiska stånd­punkter tagit plats i debatten om nationell energimix och prioriteringar. Forskning om relationen mellan vetenskap, teknik och nation genomgick viktiga perspektivskiften runt millennieskiftet. Hur kan vi förstå och fördjupa denna forskning mot bakgrund av samtidens omvälvningar?

 

Boende i Stockholm

Månaden juni är turistsäsong. Vi rekommenderar att boka hotell/vandrarhem i Stockholm så snart som möjligt. Andra innerstadsevenemang kommer sannolikt att äga rum under konferensveckan.

 

Vandrarhem och budgetboende i Stockholm

STF Gärdet Hotell & Hostel Stockholm (Sandhamnsgatan 59, 115 28 Stockholm Gärdet): https://stfgardethostel.hotels-stockholm.net

City Backpackers (Upplandsgatan 2, 111 23 Stockholm City). Rum, sovsalar och lägenheter: https://www.citybackpackers.se/

City Lodge Hostel (Klara norra kyrkogata 15, 111 22 Stockholm City): https://www.citylodge.se/

Hostel Bed and Breakfast (Rehnsgatan 21, 113 57 Stockholm City). Singel och dubbel rum med enkelsängar, 3-bädds och 4-bädds rum med våningssängar: https://hostelbedandbreakfast.com/

First Hotel STF Fridhemsplan (St Eriksgatan 20, 112 39 Stockholm Kungsholmen): http://www.vandrarhem.se/fridhemsplan.html

City Hostel (Fleminggatan 19, 112 26 Stockholm Kungsholmen): https://www.cityhostel.se/

Stockholm Hostel (Alströmergatan 15, 112 47 Stockholm Kungsholmen): https://stockholmhostel.se/

Zinkensdamm Hotell & Hostel (Zinkens Väg 20, 117 41 Stockholm Södermalm): https://www.zinkensdamm.com/

Långholmen Hostel (till 1970-talet ett fängelse på ön Långholmen, Långholmsmuren 20, 11733 Stockholm). Celler med egna badrum eller celler med delat badrum: https://langholmen.com/vandrarhem/

STF Af Chapman (skepp, Flaggmansvägen 8, 111 49 Stockholm Skeppsholmen): https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-stockholm-af-chapman-skeppsholmen-vandrarhem/

Skanstulls Vandrarhem (Ringvägen 135, 116 61 Stockholm Södermalm). Privata rum, sovsalar/delade rum: https://skanstulls.se/

 

Länkar till vandrarhem i Stockholm

https://www.vandrarhem.se/stockholm.html

https://www.vandrarhemstockholm.se

https://www.vandrarhem.online/vandrarhem-stockholm

 

Mellanprisboende i staden

Hotel Birger Jarl (Tulegatan 8, 113 53 Stockholm City): https://birgerjarl.se/

Birka Hotel (Luntmakargatan 14, 111 37 Stockholm City). https://birkahotel.se/

Central Hotel (Vasagatan 38, 111 20 Stockholm City): https://central-hotel-stockholm.hotel-ds.com/sv/

Freys Hotel Lilla Rådmannen (Rådmansgatan 67, 113 60 Stockholm City): https://www.lillaradmannen.com/

Långholmen Hotell (till 1970-talet ett fängelse på ön Långholmen, Långholmsmuren 20, 11733 Stockholm). Celler med egna badrum: https://langholmen.com/hotell/

Motel L (Hammarby Allé 41, 120 30 Stockholm Hammarby Sjöstad). https://ligula.se/motel-l/hammarby-sjostad/

 

Finansiering

Konferensen finansieras av:

  • Riksbankens jubileumsfond
  • Tekniska museets vänner
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Tekniska museet
  • Stockholms universitet
  • Kungliga Tekniska Högskolan

 

Senast uppdaterad 11 juni 2024.