Lärarhandledningar

Här hittar du handledningar och elevuppgifter som kan vara bra att ha om du planerar att besöka våra utställningar på egen hand med klassen eller att arbeta med i klassrummet.

På egen hand i utställningen 100 innovationer

Om du vill besöka utställningen 100 innovationer på egen hand med dina elever så finns lärarhandledning med elevuppgifter som du kan använda.

På egen hand i utställningen I’m alive

Du kan besöka utställningen tillsammans med dina elever på egen hand. Till din hjälp har vi tagit fram en lärarhandledning och elevuppgifter. Det går även att boka en 15 minuters introduktion med en pedagog.

På egen hand i utställningen Winter Games

Du kan besöka utställningen tillsammans med dina elever på egen hand. Till din hjälp har vi tagit fram före- och efter-material som ni kan arbeta med i klassrummet och elevuppgifter till besöket i utställningen.

Medieprogram i Studion

Lärarmaterial om hur ni kan arbeta i skolan med bland annat nyhetsvärdering, källkritik och upphovsrätt inför Medieprogram i Studion. Materialet är framtaget i samarbete med Mediekompass.

Senast uppdaterad 3 juli 2017.