Därför var utställningen Robots kamerabevakad

Robots visades på Tekniska museet 17 juli 2019 – 15 mars 2020.

Vandringsutställningen Robots producerades av Science Museum i London. Då innehållet är av ett stort värde var ett av kraven för att få ställa ut den här oss att den skulle bevakas med kameror.

T800 från filmen Terminator

Fakta om tillståndet

Tillståndet från Datainspektionen är utfärdat till Tekniska museet.

Bevakningsområdet omfattar: Utställningen Robots
Tidsperiod: 24 juni, 2019 – 4 april, 2020
Tider för bevakning: Dygnet runt
Lagring: 1 månad

Endast museets säkerhetschef har tillgång till det inspelade materialet.

Beslut om tillstånd från Datainspektionen grundar sig på:
2 § i kamerabevakningslagen
7 § i kamerabevakningslagen, samt
8 § kamerabevakningslagen

Datainspektionen finner att museets behov av kamerabevakning väger tyngre än enskildas intressen av att inte bli bevakade på platsen.

Syftet med bevakningen

  • Förebygga stöld av föremål
  • Våld mot museets anställda
  • Förhindra vandalism
  • För att kunna rekonstruera brott vid en polisanmälan

Övrig information

Tekniska museet har precis som Datainspektionen varit tvungna att låta utställningsbehov och krav väga tyngre än enskildas intressen av att inte bli bevakade på platsen.

Har du klagomål angående kamerabevakningen så kan du vända dig till Datainspektionen:

Webbplats: www.datainspektionen.se
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00

Senast uppdaterad 7 december 2021.