No description found for the image hyper-human-ungdomar-hero-1600x600

Hör Hyper Human komma till liv med musikverk från Kungliga Musikhögskolan

Tillfället har passerat.
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken

Hur kan musik, både gammal och ny, skildra och iscensätta perspektiv av den tekniska och mänskliga utvecklingen? Kungliga Musikhögskolan presenterar musikverket Transhumanism som har hämtat inspiration från utställningen Hyper Human. Hör hur symbiosen mellan människa och maskin låter.

Musikverket Transhumanism undersöker hur det konstnärliga perspektivet genom ljud och musik kan förmedla och förstärka teknikhistoria och teknisk utveckling.

Eveliina Ainsalo och Sammy Hsia, två studenter från Kungliga musikhögskolan har under hösten komponerat ett ljudverk i två delar som väcks till liv genom en myriad av olika toner där sjungna och talande ord har modifierats med hjälp av tekniska hjälpmedel. Allt du hör i musikverket kommer från människorösten.

Verket belyser ett av Hyper humans frågeställningar på ett väldigt inspirerande sätt. Vart går gränsen mellan människa och maskin?

Praktisk information

När: 2 december
Tid: kl 15.00 – 16.00

Mer om

unga tjejer står framför en digital skärm
I utställningen Hyper Human utforskar vi AI, geneditering, artificiella kroppsdelar och drömmen om evigt liv samt de etiska frågor som detta medför.

Senast uppdaterad 30 november 2022.