Suddig bild på en vuxen och ett barn som går framför en stor luftballong

Fri entré till människor på flykt

2023-03-04
Gäller från 18/3 2022 - 4/3 2023

Tekniska museet har beslutat att ge fri entré till människor som flytt från sina hemländer och söker skydd i Sverige. Som entrébiljett gäller LMA-kort från Migrationsverket. I samband med det pågående kriget i Ukraina gäller även ukrainskt pass för fri entré till museet. 

Det finns mycket som är viktigare än ett besök på Tekniska museet. Men vi har tagit del av berättelser om hur betydelsefullt det är för familjer i kris att skapa en fungerande vardag där även lek, upptäckarlust och nyfikenhet har en plats, och att hitta upplevelser tillsammans som inte alltid handlar om den akuta krisen. Tekniska museet är en trygg plats dit alla är välkomna. 

 Fri entré för människor på flykt gäller till och med 4 mars 2023. 

Solidaritet med Ukraina och en uppmaning om att respektera kulturarvet

Under den pågående invasionen av Ukraina vill Tekniska museet visa solidaritet med det ukrainska folket, och särskilt uttrycka vårt stöd till våra kollegor på museer och andra institutioner i landet som skyddar kulturarvet som riskerar att skadas och gå förlorat i kriget. Därför hissas den ukrainska flaggan utanför museet. Vi uppmanar besökare att bidra till Nordiska museets insamling för bevarande av kulturarvet i Ukraina. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner och sker på:
Bankgiro: 5475-9758
Swish: 1236280424
Märkes: Insamling till Ukraina

Se nordiskamuseet.se för mer information. 

Stöd UNICEFs arbete för alla barn

Det finns flera sätt att stödja UNICEFs arbete. På deras hemsida kan du välja det sätt som passar dig bäst.

UNICEFs hemsida

Senast uppdaterad 15 september 2022.