Elflyg i luften

Föredrag: Green Flyway – testarena för elflyg

Tillfället har passerat.
Lilla Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.
Föreläsningen arrangeras av KSAK, alla som vill är välkomna att delta. Fri entré från klockan 17.

Välkommen till ett föredrag om projektet Green Flyway, som arbetar med att bidra till utvecklingen av elflyg, drönare, luftrumskontroll av autonoma luftfarkoster, flygplatsinfrastruktur och hållbar regional tillgänglighet och tillväxt.

Framförallt kommer han att berätta om hur idén om en testarena för elflyg i Norden håller på att förverkligas.

Föredraget arrangeras av Kungliga Svenska Aeoroklubben, KSAK och är öppet för alla.

Kvällens föredragshållare

Hans Dunder, 67, är projektledare för det svensk/norska samarbetsprojektet Green Flyway och är som regionrepresentant i Södra Norrlands även styrelseledamot i KSAK. Hans har ett professionellt förflutet som samhällsplanerare och ansvarig för infrastruktur- och näringslivsutveckling inom flertalet norrländska kommuner men har sen 9 års ålder haft flyget som en kär och viktig hobby. Idag är han expert när det gäller elflyg i Sverige – där allmänflyget ligger i framkant.

Senast uppdaterad 7 december 2021.