En vit och svart mobiltelefon. Den är stor och tung

Mobiltelefonen AP4111 tillverkad av Philips 1986. Den väger 4,25 kg. Foto: Ellinor Algin.

Mobiltelefonen

Mobiltelefonen har gått från biltelefon, via yuppienalle till dagens multifunktionella accessoarer och fickdatorer. Sverige har varit en av de ledande nationerna i mobiltelefonins utveckling.

Under 1980-talet kom genombrottet för mobiltelefoni. Innan dess var det ingen som trodde att tekniken skulle få någon större betydelse men mobiltelefonin spreds snabbt över hela världen.

Mobiltelefonsystemet NMT, öppnade 1981 efter en överenskommelse mellan televerken i Norden. Ett av de drivande företagen var Ericsson. 1991 kom ett system för hela Europa, GSM. Tredje generationen 3G gav högre överföringskapacitet. Framtidens mobilsystem ska integreras med internet och andra trådlösa nätverk.

Det första sms:et sändes i England december 1992. Meddelandet var ”Merry Christmas”. 2011 sändes det 200 000 sms i världen varje sekund. Nyårsafton samma år bröts en historisk trend. Det var första gången sedan vi börjat använda mobiltelefoner som nyårshälsningarna via sms var färre än året innan. Har vi slutat önska varandra ett gott nytt år? Antagligen inte — men vi verkar redan ha funnit andra vägar för våra hälsningar.

2011 fanns det i industriländerna 116 mobilabonnemang per 100 invånare. I utvecklingsländerna är motsvarande tal 68 per 100. Ingen annan teknik har haft ett liknande genomslag på bara 30 år. Varje sekund sänds 200 000 sms i världen.

Från fast till flyktig

Mobiltelefonen har förändrat vårt sätt att kommunicera. Tidigare var telefonen fast ansluten och man fick ta sina samtal där telefonen fanns. Det fanns ingen nummerpresentatör, familjer och arbetsplatser delade på telefoner och man visste aldrig säkert om någon – eller vem – som skulle svara. Under 1980-talet inleds mobiltelefonens framgångssaga med Nordisk Mobil Telefon, NMT. Det fanns mobila telefoner redan tidigare, men de var dyra, klumpiga och väldigt sällsynta.

De nordiska televerken kom 1969 överens om att utveckla en gemensam mobiltelefonstandard. Precis som med utvecklingen av fri programvara arbetade man ungefär som för datorprogram med öppen källkod. Kommittéer arbetade fram avgränsade delar av systemet: Hur skulle telefonen kommunicera med basstationen? Hur skulle användaren ringa upp samtalet? Hur skulle systemet hålla reda på alla telefoner? Standarden var öppen så att alla tillverkare kunde bidra med eller använda olika delar. Konkurrensen var tänkt att leda till snabbare utbyggnad och prispress.

Basstationer håller koll

Mobiltelefonerna använder radiovågor för att sända och ta emot information. Men när man ringer till en annan mobil går inte samtalet direkt mellan telefonerna. Först går det via en basstation till en central, som genom så kallad roaming automatiskt håller reda på var alla mobiler befinner sig och vilken operatör som kan koppla fram samtalet via en basstation nära den uppringde. Mobiler kan byta basstation under pågående samtal utan att det märks.

Innan 1980-talet var mobila kommunikationer lika med mobil radio och användes främst av ambulans, polis och brandkår. Med mobil telefoni kunde privatpersoner kopplas upp på det vanliga telefonnätet och samtidigt befinna sig i rörelse.

En grundläggande teknik för att åstadkomma mobiltelefoni för många simultana användare är det så kallade småcellsystemet, där varje radiobasstation täcker ett begränsat geografiskt område. Tekniken förverkligades med hjälp av mikroprocessorn som kom 1971, men det dröjde ytterligare tio år innan processorn blev tillräckligt avancerad och billig för att kunna installeras i varje NMT-telefon.

I början var mobilen installerad i ett fordon men i och med att batterierna blev mindre blev mobiltelefonen mer hanterbar. Telefonen togs ur bilen och man kunde släpa den med sig.

NMT och Östen Mäkitalo

Östen Mäkitalo (1938-2011) var nyckelpersonen när Svenska Televerket under 1970-talet drev på utvecklingen av Nordisk Mobil Telefoni, NMT. Under 1980-talet var det NMT som inspirerade 11 länder i EU att tillsammans genomföra GSM som är EU:s största industriella framgång någonsin. Och det var Sveriges teleindustri, med Östen Mäkitalo i huvudrollen, som egentligen var motorn i denna globala framgångssaga.

Snabbfakta

  • Med mobilen kan vi ringa upp varandra och svara nästan var vi än befinner oss i världen.
  • Mobiltelefonsystemet NMT, öppnade 1981 efter en överenskommelse mellan televerken i Norden. 1991 kom GSM – ett system för hela Europa.
  • De första ficktelefonerna kom 1987 och kallades ”yuppie-nalle”.
  • Det första sms:et sändes i England december 1992. Meddelandet var ”Merry Christmas” — ”God Jul”.
  • 2011 fanns det i i-länderna 116 mobilabonnemang per 100 invånare. I u-länderna är motsvarandesiffra 68 per 100. Ingen annan teknik har spridits så snabbt på bara 30 år.
  • 2011 sändes det 200 000 sms i världen varje sekund.
  • Med tredje generationens mobiltelefoni, 3G, kunde man föra över allt mer information allt snabbare. Framtidens mobilsystem ska integreras med internet och andra trådlösa nätverk.
  • Smartphones som iPhone eller Android är både mobiler och datorer samtidigt. Mobilnäten har också blivit datanät.

NMT blir GSM och sedan smart

1992 ersattes NMT med ett gemensamt system för hela Europa, GSM. De europeiska post- och teleförvaltningarnas gemensamma organ CEPT stod för samordningen genom Groupe Spécial Mobile. Ericssons och Televerkets kunskap om digital radiokommunikation betydde mycket för den tekniska utformningen som kom till i kamp mellan Ericsson och andra europeiska industrikoncerner som Siemens och Alcatel. Den tredje generationens mobilsystem, UMTS, var färdigt vid millenieskiftet men när IT-bubblan sprack försenades utbyggnaden. Världens första 4G-nät öppnade i Stockholm och i Oslo 2009. Varje ny generation ger större kapacitet för dataöverföring.

Med smartphones som iPhone eller Android smälter datorer och telefoner samman. Apples satsning på en pekskärmsmobil 2007 ruskade om både användare och industri. På fyra år tog företaget en fjärdeplats efter Nokia, Samsung och LG Electronics. Användarna har fått nya vanor och behov. Kamera, kalender och sms var redan inkluderade i många mobiler, men nu fanns även en större skärm, möjligheter att surfa samt att alltid vara både uppkopplad och tillgänglig.

Smartphones öppnade för utveckling av programvara, smarta applikationer, appar som gjorde mobilen mer anpassningsbar. Effekten blev automatiskt en ökad datatrafik i mobilnäten. Operatörerna måste nu möta efterfrågan och runt hörnet väntar nya snabbare nät som ska klara behoven från iPads och andra surfplattor.

Läs om vår tidigare utställning Mobiltelefonen här

Läs om vår kära uppfinning telefonen här

Källa

Boken 100 innovationer; 51 – 100 Metallbearbetning – ångmaskinen, förteckning över artikelförfattare och källor på sid 191–204.

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.