Medarbetare

Ledning

Peter Skogh

Museidirektör

+46 8 450 56 58

Mejla

Anki Rundgren

Chef Kommunikation och Program

+46 8 450 56 48

Mejla

Dan Jacobsson

Chef HR

+46 8 450 56 10

Mejla

Gunhild Eriksson

Chef Värdskap

+46 8 450 56 76

Mejla

Miriam Srigley

Chef Ekonomi och Affärsutveckling

+46 8 450 56 16

Mejla

Patrik Brundin

Avdelningschef, Pedagogik

+46 8 450 56 19

Mejla

Åsa Marnell

Chef Samlingar och Utställningar

+46 8 450 56 50

Mejla

Ekonomi och affärsutveckling

Miriam Srigley

Chef Ekonomi och Affärsutveckling

+46 8 450 56 16

Mejla

Therese Ericsson

Controller

+46 8 450 56 23

Mejla

Marie Klavelid

Ekonomi- och chefsassistent

+46 8 450 56 29

Mejla

Sofie Ögren

Ekonomiassistent

+46 8 450 56 15

Mejla

Johanna Hedgårdh

Projektledare samarbeten/sponsring

+46 8 450 57 19

Mejla

Annika Brantingson

Eventansvarig

08-450 56 73

Mejla

Susanne Björklund

Butikschef

+46 8 450 57 07

Mejla

Hannu Liukko

IT-ansvarig

+46 8 450 56 12

Mejla

Dzevad Subasic

Fastighetschef

+46 8 450 56 82

Mejla

Tristan Kingdomson

Fastighetsskötare

+46 8 450 58 56

Mejla

Dan Nordström

Säkerhetstekniker

+46 8 450 56 84

Mejla

Jan Celarek

Säkerhetshandläggare

+46 8 450 56 13

Mejla

HR

Dan Jacobsson

Chef HR

+46 8 450 56 10

Mejla

Zenita Fové

Personalassistent

+46 8 450 56 99

Mejla

Kommunikation och program

Anki Rundgren

Chef Kommunikation och Program

+46 8 450 56 48

Mejla

Anna Gerdén

Fotograf

+46 8 450 57 12

Mejla

Calle Ros-Pehrson

Pressansvarig (föräldraledig)

+46 8 450 57 10

Mejla

Elin Örnberg

Kommunikatör/projektledare (föräldraledig)

+46 8 450 58 53

Mejla

Josefina Larsson

Pressansvarig

+46 8 450 57 10

Mejla

Karolina Furtenbach

Kommunikatör

+46 8 450 57 90

Mejla

Kicki Miles

Digitala kanaler

+46 8 450 57 13

Mejla

Sebastian Orest Flavet

Kommunikatör

+46 8 450 57 02

Mejla

Linda Sandberg

Programansvarig

+46 8 450 57 17

Mejla

Nils Olander

Intendent, program

+46 8 450 56 80

Mejla

Pedagogik

Patrik Brundin

Avdelningschef, Pedagogik

+46 8 450 56 19

Mejla

Britta Isaksson-Bergholm

Pedagog

+46 8 450 56 83

Mejla

Christopher Einarsson

Pedagog

+46 8 450 57 20

Mejla

Tomas Ribba

Pedagog

+46 8 450 56 45

Mejla

Daniel Rosqvist

Ansvarig Science center-verksamhet

+46 8 450 56 27

Mejla

Alfred Grimlund

Pedagog

+46 8 450 57 34

Mejla

Jenny Carlsson

Pedagog

+ 46 8 450 57 52

Mejla

Maria Olsson

Specialpedagog och projektledare

+46 8 450 56 17

Mejla

Mariana Back

Intendent

+46 8 450 57 57

Mejla

Sara Mirzajanzadeh

Pedagog

+46 8 450 58 55

Mejla

Jeanette Sandberg

Administratör skolbokningar/kurser

+46 8 450 56 74

Mejla

Samlingar och utställningar

Åsa Marnell

Chef Samlingar och Utställningar

+46 8 450 56 50

Mejla

Emilie Sabel

Intendent

+46 8 450 56 86

Mejla

Fanny Söderström-Aupeix

Producent

+46 8 450 56 51

Mejla

Lars Paulsson

Utställningsintendent

+46 8 450 56 81

Mejla

Magdalena Tafvelin Heldner

Intendent

+46 8 450 56 46

Mejla

Peter Du Rietz

Intendent

+46 8 450 56 65

Mejla

Lina Eklund

Forskare

+46 8 450 56 00

Mejla

Patrick Prax

Forskare

+46 8 450 56 00

Mejla

Christian Stadius

Enhetschef Samlingar

+46 8 450 56 55

Mejla

Nedeljko Begenisic

Konservatorsassistent, föremål

+46 8 450 57 06

Mejla

Peter Häll

Magasinsassistent, föremål

+46 8 450 56 56

Mejla

Anders Lindeberg-Lindvet

Intendent

+46 8 450 56 53

Mejla

Anna Karin Nilsson Stål

Intendent

+46 8 450 57 18

Mejla

Lotta Oudhuis

Arkivarie

+46 8 450 57 08

Mejla

Matts Ramberg

Intendent

+46 8 450 56 52

Mejla

Margareta Sundberg

Bildassistent

+46 8 450 57 58

Mejla

Jenny Attemark-Gillgren

Arkivarie

+46 8 450 56 00

Mejla

Värdskap

Gunhild Eriksson

Chef Värdskap

+46 8 450 56 76

Mejla

Cecilia Sommer

Enhetschef Mottagandet

+46 8 450 57 56

Mejla

Mia Friberg

Resurskoordinator, timanställda

+46 8 450 57 14

Mejla

Agneta Sjöbom

Floor manager

+46 8 450 58 51

Mejla

Katarina Du Rietz

Entré- och kassa-ansvarig

+46 8 450 56 71

Mejla

Anders Wallenthin

Museivärd

+46 8 450 56 34

Mejla

Denice Fix

Museivärd

+46 8 450 56 54

Mejla

Maria Ekström

Museivärd

+46 8 450 56 79

Mejla

Marko Klemetti

Underhållschef

+46 8 450 56 93

Mejla

Victor Jansson

Tekniker

+46 8 450 57 49

Mejla

Björn Fritzon

Tekniker

+46 8 450 56 18

Mejla

Michael Schleu

Tekniker

+46 8 450 56 47

Mejla

Ola Marklund

Tekniker

+46 8 450 57 91

Mejla

Peter Wallberg

Assistent

+46 8 450 58 59

Mejla