Kretskort

Fotograf: Okänd
Kretskort för AXE, 15 st i kortrack.
Det digitala telefonväxelsystemet AXE utvecklades av Televerket och Ericsson gemensamt i utvecklingsbolaget Ellemtel. Växlarna byggde på datorteknik och var moduluppbyggda så att delar kunde bytas under drift. Korten i denna rack är av olika slag. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061820

Publicerad

2022-12-22

Alternativt nummer

  • TeO3256 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48267 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)