Filterstativ

Fotograf: Häll, Peter
Antennfilter för NMT 450-systemet med fyra kanalers combiner. Två sådana stativ kopplades samman med de åtta kanalerna i radiobasstationen (TM48051). Försedd med glas på framsidan i samband med utställning.
AB Radiosystem startades av Torbjörn Jonson sedan denne 1978 blivit oense med sin tidigare arbetsgivare AB Magnetic om royalty för radiobasstationer. Företaget blev en av leverantörerna till Televerket Radio AB vid utbyggnaden av NMT och växte snabbt. Radiosystem köptes upp av AB L.M. Ericsson 1988 och ingick sedan tillsammans med andra förvärv i det nya bolaget Ericsson Radio Access. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061547

Publicerad

2021-11-27

Alternativt nummer

  • TEO3086 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48052 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Basstationer, antenner (TM S 24.74)

Rubrik

  • SNR 204