Manipulator

Fotograf: Karlsson, Kjell
Fotograf: Karlsson, Kjell
Manipulator för Ericsson-Cedergrens halvaut system, år 1885.
Stockholms Allmänna Telefon AB som var telefonoperatör inom 70 km radie från Gamla Stan i Stockholm från 1883 växte snabbt med många abonnenter. Grundaren H.T. Cedergren funderade på en lösning så att en mindre ort eller by inte skulle behöva egen telefonist eller så många ledningar in till närmsta station. Han presenterade sin ide för Lars Magnus Ericsson som levererade mycket av den utrustning det nya bolaget behövde. Tillsammans kom de fram till lösningen som var ett system med lokalt placerade halvautomatiska växlar. Dessa kunde ställas in från telefonstationen med hjälp av denna manipulator.

Identifikationsnummer

TEKS0061527

Publicerad

2022-10-16

Alternativt nummer

  • TeO2419 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48050 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)