Strålningsmätare, övervakningsinstrument

Fotograf: Häll, Peter
Strålningsmätare, graderad i uGy/h in air. Tillverkare: Mini-instruments Typ: Minalarm type 7-10 Nätanslutet GM-rörsinstrument med larmfunktion, ljud och ljus. Med givare Hilger & Watts P1061/72
Använt för övervakning av strålningsnivå i ex. lablokaler, försett med extra reläutgångar för start av externa larm. Har använts både i ACL och HCL tillsammans med central larmenhet, 1970 - 1990. Senast kalibrerad 1994-08-19

Identifikationsnummer

TEKS0048794

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM45256:4 - Institutionsintern katalog/lista