Telegrafrelä

Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Fotograf: Okänd
Gulstads vibrerande relä.
Gulstadreläet uppfanns av K. Gulstad i Köpenhamn år 1898. Det fungerade som en förstärkare för telegrafsignaler. Genom en extra lindning av koppartråd kompenserade Gulstad kvardröjande magnetism i reläets ankare så att överföringshastigheten ökade markant. Med reläet blev det möjligt att sända upp till 200 ord per minut. Gulstads vibrerande relä var ett vanligt motiv för träning i maskinritning vid Teleskolan. Einar Malmgren brukade ta fram sådana som övningsmaterial för eleverna. Denna användes som modell för avritning vid Televerkets konstruktionsavdelning 1946, och givaren erhöll efter rituppgiften reläet som gåva. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0008199

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM51508 - Institutionsintern katalog/lista
  • 48223 - Tillverkningsnummer

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Överdrag, reläer (TM S 24.55)