Kommunikationsradio

Fotograf: Okänd
Kommunikationsradio, frekvens 2677 Khz USB, med läderhölje (skruvar saknas). Skylt: "Avsedd endast för kommunikation i tunnlar"
En kommunikationsradio innehåller både sändare och mottagare i samma apparat. Den har ofta en svag sändare med begränsad räckvidd. Den används inom exempelvis jakt, transporter eller byggnadsverksamhet. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0007709

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • 837 - Tillverkningsnummer
  • TeM49958 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Radiokommunikation - Kommunikationsradio (TM S 24.34)

Rubrik

  • MM-2C