Kommunikationsradio

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Kommunikationsradio med mikrofon, för privat radiokommunikation.
En kommunikationsradio innehåller både sändare och mottagare i samma apparat. Den har ofta en svag sändare med begränsad räckvidd. Den används inom exempelvis jakt, transporter eller byggnadsverksamhet. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0007603

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM49851 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Radiokommunikation - Kommunikationsradio (TM S 24.34)

Rubrik

  • I-590 A
  • Royce