Skylt

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Skylt med text: TELEGRAF TELEFON ALLA DAGAR KL. 8 - 21
Telegraf- och telefonstation var ofta centrala byggnader i städerna. Den som hade ärende till stationen ville förmodligen ringa ett samtal eller skicka ett telegram. Öppettiderna var generösa, alla dagar klockan 8-21. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0007309

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM49497 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Teleföremål, övrigt (TM S 24.6)