Radiomottagare

Fotograf: Fagerholm, Sonja
Radiomottagare för Loewes trippelrör typ 5131 med detektor och två motståndskopplade LF-steg i samma glaskolv. Mottagaren är försedd med långvåg och mellanvåg, 200-2000 meter.Anod- och glödspänning från torrbatteri eller ackumulator. Den kan anslutas till hörlurar eller extern högtalare.
Radiomottagaren från tyska Loewe har ett elektronrör. Innovationen här är att röret egentligen innehåller sju funktioner. Den kan både förstärka och avkoda antennsignalen till hörbart ljud. Med elektronisk förstärkning kunde radiolyssnande spridas över ett större område. Svaga antennsignaler blev hörbart ljud med hjälp av elektronrör. I de enklaste apparaterna fanns ett sådant som kunde avkoda radiosignalen. Mer avancerade mottagare hade fyra till sex elektronrör. Dessa behövde ström och eftersom elnätet inte var utbyggt överallt använde radiolyssnaren batterier. Radiorören behövde två; en för ”glödström” som värmde upp rörets ena pol så att elektronerna blev mer rörliga och en för att styra hur de passerade från den negativt laddade anoden till katoden. Detta är en tidig radiomottagare för mellan- och långvåg, med ett rör som hade flera funktioner. På ovansidan sitter två spolar och ett specialtillverkat elektronrör. Det vanliga var att man använde sig av flera rör men till den här apparaten behövdes bara ett. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0004405

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM44505 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Utlandslyssning - Utlandslyssning radio, vanliga (TM S 19.2)
  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Rundradio, TV - Mottagare med radiorör (TM S 24.42)

Rubrik

  • OE333